E-ENGINEER

Projektowanie, Doradztwo, Innowacje


MES

*Statyka, Dynamika, *Zmęczenie i Pełzanie, *Wyboczenie, *Drgania akustyczne, *Wymiana ciepła, *Drgania swobodne, *Testy zderzeniowe (Crash Test), *Sloshing, *Eksplozje, *Optymalizacja,

CFD

*Aerodynamika, *Hydrodynamika, *Przepływy izotermiczne i nieizotermiczne, *Akustyka, *Przepływy wielofazowe, *Wymiana ciepła, *Dyspersja gazów, *Eksplozje, *Opymalizacja,

CAD

*Projektowanie, *Dokumentacja techniczna, *Inżynieria Odwrotna, *Projektowanie systemów i procesów produkcyjnych, *Wizualizacja, *Wirtualny prototym, *SKAN 3D, *Otymalizacja

Innowacyjny konsulting inżynierski R&D

Naszą ideą jest dostarczanie profesjonalnych i innowacyjnych rozwiązań inżynierskich, w celu realizacji wizji klienta. E-engineer, to :MES,CAD,CAD, Inzynieria Bezpieczeństwa, SKAN 3D, drony specjalistyczne, systemy produkcujne, optymalizacja produktów i procesów, inżynieria bezpieczeństwa) Swoje kompetencje realizujemy w sektorach: Morskim i OffShore, Motoryzacyjnym, Kolejowym, Wydobywczym, Maszynowym i innych. Oferujemy:
Nowoczesne technologie i innowacyjność
Innowacje
Zrównoważny rozwój
Outsourcing i/lub wspieranie działów projektowych oraz B&R
Rachunek ekonomiczny, planowanie, kontrola realizacji

Inżynieria bezpieczeństwa


Projektowanie i nadzór,
Symulacje CFD rozwoju pożaru,
Symulacje CFD dyspersji gazów (LNG,LPG),
Symulacja CFD zadymienia,
Projekty oddymiania obiektów,
Symulacja ewakuacji,
Symulacja CFD oraz MES w zakresie EXPLOSIVE
HAZOP,

FEA

Barka

CFD

Dynamika statku - falowanie

Inżynieria bezpieczeństwa

Rzwój pożaru, CFD.

MES

Zbiorniki ciśnieniowe.

CFD

Mieszalnik

CFD

Wentylator strumieniowy

Misja

Outsourcing R&D - jakość i doświadczenie.

Wizja

Nieustanny rozwój.

Motto

Poznaj możliwości inżynierii komputerowej.

Jeden zespół, jeden cel, nasi Partnerzy:

............